Z pasją i powołaniem od 2005 roku

ROZWIŃ MENU

Dokumenty

Akty i dokumenty powinny być sporządzone przez notariusza w sposób zrozumiały i przejrzysty.

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Notariusz jest obowiązany udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej. Notariusz odmówi dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem. Notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne.

Wypis aktu notarialnego można wydać tylko osobom, które w tym akcie brały udział osobiście bądź przez pełnomocnika lub osobom wyraźnie wskazanym w akcie. Notariusz przesyła sądom i innym organom państwowym pisemne informacje o sporządzonych aktach notarialnych wraz z wypisami tych aktów.